Schattige Signorinas


Sayjai Thawornsupacharoen [6 months ago]

Schattige Signorinas Book CoverFaça o download ou leia online Schattige Signorinas - Sayjai Thawornsupacharoen livro grátis (PDF, ePub, Mobi), Haakpatroon voor elegante Amigurumi dames poppen. De poppetjes zijn 12,5 cm hoog.

Materiaal keuze: Garen: Sport, 4 ply, 240-300 m/100g, merk: DMC Petra No. 3, in de kleuren : Rood 5666, Roze 54458, Appelgroen 5772, Lichtblauw 54463, Donkergrijs 5414, Bruin 5434 en Ecru (crème);  2,25 mm haaknaald (USA: B/1, UK: 13);  5 mm glazen oogjes;  Een lijm die doorzichtig is zodra het is opgedroogd. Bijvoorbeeld: “Aleene’s Clear Gel Tacky Glue”;  IJzerdraad : bijvoorbeeld bloemistendraad;  Tang voor het buigen en knippen van het ijzerdraad;  Haren: 15 x 100 cm D.I.Y. krullend golvend poppen haar;  Naald en nylon garen (onzichtbare draad);  Stop naald;  Spelden;  Polyester vulling;  Steken markeerder (u kunt ook een restje garen gebruiken).(Deze materialen zijn niet inbegrepen.)
De poppetjes zijn eenvoudig te maken maar een basis kennis van haken wordt verondersteld. 

Are you looking for Ebook Schattige Signorinas? You will be glad to know that right now a Schattige Signorinas PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Schattige Signorinas or just about any type of ebooks, for any type of product. Read Online Schattige Signorinas eBook here.

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with eBook Schattige Signorinas. To get started finding Schattige Signorinas, you are right to find our website which has a comprehensive collection of ebook listed. Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or categories, brands or niches related with Schattige Signorinas eBook PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks to suit your own needs.

SCHATTIGE SIGNORINAS

Not rated yet